Trekroner

Et attraktivt område i Roskilde

 

De første beboere rykkede for alvor ind i Trekroner i 2002. Dengang var området stort set ikke andet end marker, hvor der med tiden skulle opføres forskellige former for boliger. I 2018 bygges der på en af de absolut sidste ledige grunde i  Trekroner Vest. Her opføres et større antal ejerlejligheder, hvoraf flere får udsigt til Trekroner Sø. I Trekroner Øst er byggeaktiviteten meget stor med forskellige former for boliger.

Trekroner er en meget attraktiv bydel i Roskilde. Området tiltrækker især børnefamilier, som nyder at bo midt i naturen og med børneinstitutioner, skoler og fritidsaktiviteter inden for kort afstand.

 

AH-liv 2
Et kig ned i vandet fra en af broerne over Himmelev Bæk.

 

Trekroner ligger i et meget naturskønt område, hvor der er både sø og bæk, skov og engarealer med græssende får og geder. Men man kan såmænd også møde en ko og en hest.

Området er begunstiget af et meget veludbygget stisystem, så det er muligt at komme på kryds og tværs af hele Trekroner på kort tid. Desuden er der en direkte cykelrute mellem Trekroner og Roskilde centrum.

 

Livet nydes i Absalons Have.
Livet nydes i Absalons Have.

 

Der er et omfattende foreningsliv i Trekroner, som tilgodeser såvel børn som voksne. Derudover er der mange ad hoc-initiativer, hvor en god idé pludselig kan samle flere hundrede mennesker til et arrangement.

Hvert år i august holdes Trekronerdagen med forskellige aktiviteter for børn og voksne.

Her på hjemmesiden linker vi til nogle af de foreninger, som selv har en hjemmeside, men derudover findes der aktuelt blandt andet disse foreninger: Trekroner Brætspilsklub, Munksøgaard Kogræsserforening, Kunstskolen, Trekroner Musikforening, Trekroner Unicykel Club, osv, osv.

Fine tog- og busforbindelser

Trekroner har sin egen tog-station med gode forbindelser til såvel København som Roskilde. Der er også fin busbetjening fra Trekroner til Roskilde centrum og station.

Buslinje 888, der kører mellem København og Jylland, har stoppested ved Trekroner Station. Ruten har flere daglige afgange.

Ved Trekroner Station åbnede et center med butikker i 2008. Centeret rummer blandt andet en stor Superbrugs med slagter, bager og blomsterafdeling, en Fakta, et apotek og en café.

I begyndelsen af 2016 blev en større udvidelse af centeret taget i brug. Nogle forretninger fra det oprindelige center er flyttet til de nye lokaler, men det udvidede center rummer blandt andet også en ny café, børnetøjsbutik og et yogacenter. Centeret rummer også en cykelforretning med værksted, en tandlæge og i foråret 2018 er Paradis Is kommet til.

 

Trekroner Lægehus ved Trekroner Station.
Trekroner Lægehus med to praktiserende læger åbnede 1. januar 2018 i midlertidige lokaler ved stationen. Lægehuset fik utilsigtet god reklame forud for åbningen, fordi det store banner havde en sjov stavefejl: Trekoner Lægehus. Fejlen blev dog hurtigt rettet.

 

I sommeren 2018 åbnede endnu en udvidelse af butikscenteret. Blandt andet flyttede Trekroner Lægehus ind i nye lokaler, efter at have haft midlertidigt til huse i en pavillon.

Ved Trekroner Station er byggeriet af 120 studieboliger og butikslokaler i stueetagen gået i gang i efteråret 2018. Stationsbygningen er planlagt til at stå færdig i løbet af 2019. Det er også planen at etablere flere pendlerparkeringspladser tæt på stationen.

Du kan læse mere om Trekroner Butikscenter på centerets hjemmeside.

Rundt i området findes en række butikker og mindre firmaer, blandt andet Gårdbutikken og Cykelmunken på Munksøgård og en frisør.

På den modsatte side af Trekroner Station er flere store kædebutikker rykket ind ved siden af Bauhaus. Her vil der blive etableret et større antal pendlerparkeringspladser som supplement til det område ved stationen, som på alle hverdage må melde udsolgt tidligt på dagen.

Trekroner rummer sidst, men ikke mindst, Roskilde Universitet (RUC). Tæt på RUC er der et pizzeria og en sandwichbutik.

Trekroner Hub

Ved Trekroner Sø findes Trekroner Hub – en udsigtsterrasse med skateranlæg, en caféplads med petanquebane, en multibane til basketball m.m., en studieslange med studiepavilloner og flere mindre baner og anlæg til bordtennis, trampolinspring, stangtennis m.m. I alt fem steder, som er anlagt omkring søen.

Du kan læse mere om Trekroner og se Trekroner Oplevelseskort på Trekronerrådets hjemmeside: www.trekronerraadet.dk

og på Roskilde Kommunes hjemmeside: Roskilde Kommune

 

Absalons Have set fra Trekroner Øst.
Absalons Have set fra Trekroner Øst.

 

Trekronersøen.
Trekronersøen.

 

Aftenstemning ved Trekronersøen.
Aftenstemning ved Trekronersøen.