Dagligdagen

Her kan du læse lidt om dagligdagen i Absalons Have. Om fællesspisning, beslutningstagning, arbejdsgrupper, driftsgrupper med mere.

Fællesspisning

Fællesspisning i Absalons Have er en helt central begivenhed i dagligdagen. Det er her man møder sine naboer og får en snak om livet, og børnene kan nå at lege lidt sammen, inden det er tid til godnatlæsningen.

For de fleste betyder fællesspisningen, at de får bedre, sundere, billigere og mere varieret mad, end hvis de selv skulle lave maden til hverdag. Samtidig betyder fællesspisningen, at vi hverken skal stresse os selv med at tilberede mad eller har en stor opvask bagefter, når vi kommer hjem fra arbejde. I stedet kan vi bruge tiden på at være sammen med vores børn eller vores naboer.

Vi spiser sammen fire gange om ugen – mandag til torsdag – på alle skoledage. Fællesspisningen er et tilbud – ikke et påbud. Det betyder, at der er fri tilmelding, og man betaler kun for de gange, man har tilmeldt sig. Gennemsnitligt er mere end 80 procent af alle beboere tilmeldt til hvert måltid. De fleste spiser i fælleshuset, men nogle vælger ind i mellem ’take away’ i stedet for. Gennemsnitsprisen ligger på ca. 30 kr. for en voksen.

At skulle planlægge menuen og sammen lave mad til cirka 75 voksne og børn medvirker til, at vi lærer hinanden bedre at kende og i øvrigt har det sjovt samtidig.

Madlavning sker på skift. Alle voksne er opdelt i fem madgrupper, som skiftes til at have en maduge. Enkelte deltagere i madgruppen er på nedsat tid. Madlavningen er delt op i kokke og oprydningstjanser. Typisk har vi hver tre til fire tjanser på en maduge af cirka to timer – men så går der også fem uger, før vi skal på den igen.

Arbejdsweekend efterår 2010
Arbejdswekend september 2010: Der fremstilles et brændeskjul til bålpladsen.

 

Beslutninger

Beslutningerne i Absalon Have tages på generalforsamlinger og fællesmøder. Til dagligt varetager bestyrelsen foreningens interesser. Derudover er vi opdelt i en række arbejdsgrupper og driftsgrupper.

Generalforsamling holdes en gang årligt. Her tager vi de store beslutninger om budgetter, vedtægter mv. Efter behov afholder vi også ekstraordinære generalforsamlinger.

Fællesmøder holder vi cirka hver måned. Her diskuterer vi og tager stilling til forslag, som udvikling af vores fællesområder, nyt fra bestyrelsen og arbejdsgrupperne, indstillinger fra enkeltmedlemmer mv.

Arbejdsgrupperne står for udvikling af enkeltområder i foreningen. Hver gruppe har fået uddelegeret en beslutningsramme og budget, som de selv kan træffe beslutninger inden for uden at det først skal godkendes på et fællesmøde. Beslutninger af fælles interesse bliver dog altid taget op på fællesmøderne – enten til orientering eller til beslutning. Eksempler på arbejdsgrupper:

Fælleshusgruppen

Viceværtgruppen

Havegruppen

Plænegruppen

Miljøgruppen

It-gruppen

Driftsgrupperne skal sørge for at vores fælles hverdag fungerer tilfredsstillende. Det kan være den månedlige hovedrengøring af fælleshuset, græsslåning på fællesområderne, oprydning på de udendørs fællesområder, indkøb af basisvarer til køkkenet mv.

Fælles arbejdsdage har vi to gange om året samt en årlig visionsdag, hvor vi diskuterer de fremtidige ønsker og udfordringer.

Julestemning i Absalons Have
Julestemning i Absalons Have