Gode råd

Sådan etablerer I et bofællesskab

Det er et ufatteligt stort og enormt hårdt arbejde at etablere et bofællesskab. Her er en række gode råd, hvis I gerne vil i gang med jeres eget bofællesskab:

* Find sammen med nogle mennesker, som virkelig er parat til at gøre et stort arbejde for at få etableret bofællesskabet.

* Lav et fælles værdigrundlag. Hvad skal man f.eks. overordnet kunne acceptere for at være med i bofællesskabet.

* Find ud af hvor I gerne vil bo. Find en kommune, som er meget samarbejdsvillig og som har en egnet grund.

* Find ud af, hvor mange kvadratmeter I må bygge. Hvor mange huse er der plads til, hvor store kan de blive. Skal der være forskellige størrelser. Husk at et fælleshus også indgår i bebyggelsesprocenten.

* Find ud af hvor meget boligerne maksimalt må koste.

* Find rådgivere, arkitekt og advokat, og sørg endelig for, at de har erfaring med bofællesskaber. Ellers kan det gå gruelig galt.

* Gør ikke mere end højst nødvendigt, før grundkøbet er på plads.

* Accepter at der undervejs vil falde medlemmer fra og komme nye til.

* Lad være med at fortabe jer i detaljer så som komfurtype til fælleshuset og beplantning af fællesarealer på et alt for tidligt tidspunkt.

* Undlad for mange fællesmøder med endeløse diskussioner.

* Brug rådgivere og nedsæt udvalg.